Batı Anadolu Grubu olarak sanayinin olmazsa olmazı "sürekli iyileştirme ve devamlı gelişme" ilkeleri doğrultusunda Batısöke çimento fabrikalarımızda çevre ve enerji verimliliği yatırımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz.

Çevreye olan duyarlılığımız ve yurttaşlık bilincimiz gereği Batısöke çimento fabrikamızdaki toz konsantrasyonunu 10 mg/Nm³’ ün altına düşürdük. Yasal limit değerinin çok altında ve en son teknoloji ile çalışan fakat enerji dalgalanmalarında, enerji kesintilerinde ya da üretim sürecinde meydana gelen kesintilerde kendini korumaya alarak, besleme enerjilerini otomatik olarak kesen elektro filtrelerimizi modernize ettik. Filtrelerimizi, torba teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sayesinde çimento fabrikalarında kullanımı yeni mümkün olan “Torbalı Filtre”ye dönüştürdük. Batısöke’de devreye giren bu modernizasyon sayesinde 1 metreküpteki partikül miktarını yasal zorunluluk olan 120mg yerine 10mg değerinin de altına indirdik.

Üretim prosesinden çıkan ısıyı kullanarak tükettiğimiz elektriğin bir kısmını kendimiz üretebilmek için Batısöke çimento fabrikalarımızda "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi" projesini tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz bu enerji verimliliği projeleri kapsamında 5,5 MW kapasiteli tesisin yıllık yaklaşık 24.750.000kWh elektrik üretmesini planlıyoruz. Çimento fabrikalarında üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biri yüksek debi ve sıcaklıktaki havadır. Projelerde yapılmak istenen atmosfere gitmekte olan bu yüksek debi ve sıcaklıktaki temiz havayı değerlendirerek elektrik enerjisi elde etmek ve ülke ekonomisine kazandırmaktır. Projeden elde edilecek elektrik enerjisi, ihtiyacın % 30’ unu karşılamakta kullanılacaktır. Böylece üretim maliyetlerimizde de azalma olacaktır. Üretime geçen bu proje ile yılda 12.000 ton karbon emisyonunu önleyerek 19.000 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar çevreye katkı sağlayacağız.