Çevre

Atık Yönetimi

BATISÖKE Nisan 2006’dan itibaren uyguladığı Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve katı atıklarını yasalara uygun olarak kontrol altına almıştır.

Bunun yanısıra 2006 yılından itibaren T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden aldığımız İşletme Lisansı Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile Atık Menümüz kapsamında ki tüm tehlikeli atıkları enerji üretimi amacıyla alternatif yakıt olarak yakarak bertaraf etmektedir.

Bu atıkların alternatif yakıt olarak kullanımı ile tehlikeli atıkların deponi alanlarına ve/veya kontrolsüz olarak alıcı ortama gitmesini önleyerek çevre kirliliğine engel olmakta, diğer yandan bu atıkların ısıl güçlerinden faydalanarak çimento üretiminin birincil yakıtı olan kömürden belli oranlarda kazanç sağlamaktadır. Bu yolla doğal kaynakların ekonomik kullanımına katma değer oluşturmaktayız.

Tüm tehlikeli atık yakma işlemlerimiz yasal gereklilikler şemsiyesi altında icra edilmektedir. Yakma işlemi sırasında oluşan emisyonlar baca gazı analizörleri sayesinde eşzamanlı olarak izlenmekte ayrıca akredite kuruluşlar tarafından periyodik ölçümler yapılarak sonuçları T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili tüm mercilere raporlanmaktadır. Atıkların alternatif yakıt olarak yakılması sonucunda oluşan kül, klinker bünyesinde kalmakta, buradan da çimento bünyesine karışarak harici bir atık oluşumuna sebep verilmemektedir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

BATISÖKE’e nasıl atık gönderilir?
  • Atık üreticisi faaliyetine uygun olarak atık kodunu belirler ve firmamızın atık lisans kapsamında olup olmadığını kontrol eder. Atık lisansımız dışında olan tüm atıklar firmamız tarafından alınmaz.
  • Atık üreticisi BATISÖKE atık sorumlusu veya çevre birimi ile temasa geçer.
  • Gönderilmek istenen atık türüne göre istenmesi halinde atık numunesini, bunun yanı sıra atıkla ilgili akredite kuruluşlar tarafından düzenlenmiş analizleri gönderir.
  • Numuneler BATISÖKE tarafından incelenir ve atıkla ilgili kabul protokolü atık üreticisine bildirilir.
  • Atık üreticisi BATISÖKE ile atık sözleşmesi imzalar.

Çevre İzin ve Lisansı
ve Atık Kodları