Çevre

Çevre Faaliyetlerimiz

BATISÖKE’ye ait Fabrika ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları

Madencilik faaliyetlerinin sona ereceği açık ocaklarda yapılacak rehabilitasyon ve rekültivasyon çalışmasının amacı; ocak sahasının mevcut topografyasını doğal topografyaya mümkün olduğunca uyumlu hale getirerek tarımsal veya ormansal kullanıma hazırlamaktır. Bu sayede bölgedeki ekolojik dengeyi yeniden eski haline getirmeyi planlamaktayız.

Bu amaçla, sahada ileride gerçekleştirilecek doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile faaliyet alanında bulunan terkedilmiş bölgeler de bitkilerin ve ağaçların büyümesi ile alanın peyzaj açısından çevre ile uyumu sağlanacaktır.

Sahada gerçekleştirilmiş olan yeşillendirme çalışmaları ile kademe ve şev bölgelerine dikilen bitkiler: Nerium oleander (Zakkum), Pyracantha coccinea’ (Ateş dikeni)inus Pinea (Fıstık Çamı), Acacia (Akasya ağacı), Thuja (Mazı),Viola tricolor (Hercai Menekşe) , Vinca Rosea (Pervane çiçeği) Batısöke’de, Cedrus (Sedir ağacı), Pinus Nigra (Karaçam), Cupressus sempervirens (Karaservi), Cupressus arizonica ( Maviservi) Batısöke-Çavdırda dikilmiştir.

2007-2013 yılları arasında toplam Batısöke’ de toplam 12269 adet fidan ve 690 adet çiçek dikilmiştir. Yada 2013 yılında Batısöke’de 1547 fidan dikilmiştir.

Çevresel Yatırımlar:
  • Batısöke’de 2 adet ve Batısöke-Çavdır tesisinde 1 adet biyolojik arıtma tesisi
  • Sürekli ölçüm ve kayıt yapan gaz ve toz analizörleri
  • Katı ve tehlikeli atıkları kaynağında ayırma ve düzenli depolama tesis ve ekipmanları
  • Atmosfere atılan atık ısıdan yararlanarak buhar üretimi
  • Çevresel gürültüyü en aza indirmek için susturucular
  • Açık alan tozluluğunu engellemek amacı ile vakumlu süpürgeler ve arazözler
Çevresel Yatırım Projeleri:
  • Fabrika bünyesindeki Döner Fırın 2 ye ait elektrofiltreyi torbalı filtreye dönüştürerek enerji dalgalanması, kesilmesi ve tesislerin ilk devreye alınma ve devreden çıkarma halinde önceden tedbiri mümkün olmayan toz emisyonunu engelleme.
  • Atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi.
Ağaçlandırma:

BATISÖKE, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla faaliyette olduğu alanlara sürekli ve artan miktarda ağaç dikme politikasını uygulamaktadır.

Temiz ve yeşil bir dünya için yaşadığımız çevrenin korunması - iyileştirilmesi işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda her zaman üstümüze düşen görevi yapmaya grup olarak da hazırız.