Çevre

Karbon Ayak İzi

BATISÖKE olarak çimento fabrikamızdaki amacımız, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde klinker ve çimento üretmek ve bu ürünleri müşteri istek ve beklentilerine uygun bir hizmet anlayışıyla sunmaktır.

Bu sorumluluklarımızı yerine getirirken; doğal kaynakların etkin kullanılması ile doğaya saygı ve oluşan atıkların kaynağında azaltılması ile de çevre kirliliğinin önlenmesi genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi tüm BATISÖKE personelinin birincil göveri olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, kaynağında oluşan atıkları azaltarak; çevre kirliliğini önlemeye, doğal kaynakları bilinçli şekilde kullanmaya ve oluşan atıkları izin verilen çerçeve içinde ekonomiye tekrar kazandırmaya maksimum düzeyde özen gösteriyoruz.

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur. Doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Batısöke

Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşur. Ayrıca küçük miktarlarda bazı asal gazlar bulunmaktadır. Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar, yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olurlar. Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine "Sera etkisi" denir. Dünya'da başlıca sera etkisine neden olan gazlar %36-70 Su buharı, %9-26 Karbon dioksit, %4-9 Metan ve %3-7 ile Ozon'dur. Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluşurken, bir kısmı da insanlar tarafından üretilir. Doğal yollarla oluşan sera gazları su buharı, karbondioksit, metan, nitroz oksit ve ozon içerir. İnsan aktiviteleri sonucunda (Fosil yakıt üretimi, enerji üretimi ve kullanımı, sanayileşme) bu gaz seviyelerine eklemeler olur ve bunun sonucunda da sera etkisi görülür.

Batısöke olarak;
  • Isınma ve üretim için gerekli olan tüm buharı bacalarımızdaki sıcak gazdan elde ediyoruz. Bu yolla ısınma ve üretim için gerekli olan enerjinin sağlanması yolunda ilave fosil yakıt kullanmıyor ve yılda 7.500 ağaç dikimine eşdeğer 2.500 ton karbon emisyon azaltımı sağlıyoruz.
  • Üretim prosesindeki ihtiyaç olan yakıtın bir kısmını atıklardan sağlıyoruz. Bu yolla kullanmamız gereken fosil yakıt oranını düşürüyor, bu atıkların çevreye rastgele atılmasından yada depolanmasından oluşacak kirliliği ve atıklardan oluşabilecek yılda 200 ağaç dikimine eşdeğer 70 ton karbon emisyonunun oluşumunu engelliyoruz.
  • Fosil yakıt tüketiminin azaltılması adına ulusal ve uluslararası standartlara sadık kalarak katkılı çimento üretimini arttırıp müşterilerimizi katkılı çimento ve beton kullanmaya karşı özendiriyoruz.
  • Tüm bu faaliyetlerin üstünde ve ilave olarak bacalarımızdaki sıcak gazdan elektrik üretmek için yola çıktık. Karbon salınımını azaltacak enerji üretimini sağlayacak en iyi teknolojilerden birisi olan “atık ısıdan enerji üretimi” ile sera gazının canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkisini azaltmaya küresel ısınmaya karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken, ulusal enerji üretimine de katkıda bulunuyoruz. Atık ısıdan enerji üretim tesisimiz sayesinde yılda 13.250 adet ağaç dikimine eşdeğer 14.945 ton karbondioksit emisyon azalımı sağlayacağız.