Ürün ve Hizmetler

Çimento

Kod sistemi
Açıklamasını görmek için kod bloğuna tıklayınız.
Çimento tipini temsil eder.
CEM I Portland Çimentosu
CEM II Portland-Kompoze Çimento
CEM III Yüksek Fırın Curuflu Çimento
CEM IV Puzolanik Çimento
CEM V Kompoze Çimento
Portland çimentosu klinker içeriğini temsil eder.
A Yüksek
B Orta
C Düşük
Çimento katkı tipini temsil eder.
S Granüle yüksek fırın curuflu
P, Q Puzolanik maddeler
V, W Uçucu Kül
T Pişmiş Şist
L, LL Kalker (Kireç Taşı)
D Silis Dumanı (Silika Füme)
M En az iki ana bileşenden oluştuğunu gösterir.
Çimentonun standart dayanım sınıfını temsil eder.
32,5
42,5
52,5
TS EN 196-1'e göre tayin edilen 28 günlük basınç dayanımıdır.
Birimi MPa'dır.
Çimentonun erken dayanım sınıfını temsil eder.
R Yüksek erken dayanım sınıfı (2-7) günlük
N Normal erken dayanım sınıfı