Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇEİS Üyesi Fabrikaların İSG Yönünden Denetimi Projesi” kapsamında British Safety Council (BSC) denetçileri tarafından Batısöke fabrikamızda kapsamlı bir İSG denetimi yapılmış ve yapılan denetim kapsamında;
• Politika ve Organizasyon
• Strateji ve Planlama
• Uygulama ve Operasyon
• Performans Ölçümü
• Değerlendirme ve Gözden Geçirme
konularına ilişkin 65 alt başlıkta fabrikamızın güçlü ve gelişime açık yönleri ortaya konulmuştur.

British Safety Council’in “Beş Yıldız İSG Denetimi (Five Star OHS Audit)” metodolojisi kapsamında Batısöke fabrikamızdaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bu alanındaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmasıyla yapılan denetim sonucunda fabrikamızın aldığı puan 100 üzerinden 79,33 olmuştur. Bu puan ise, bahse konu sistemde 3 (üç) yıldıza karşılık gelmektedir.

5 Yıldız Denetim Sertifikası